Çağrı Merkezi :   444 9 559


Veri Gönderme Yükümlülüğüyle İlgili Değişiklik!

Sayısal Takograf Veri Gönderme ve Saklama Yükümlülüğüyle İlgili Bilgilendirme!

21.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 40. maddesinin 31. fıkrasında yapılan değişikliğe göre; yetki belgesi sahiplerinin, sayısal takograf kullanılması zorunlu olan ve yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları için sayısal takograf ünitelerindeki verileri “takograf.tobb.org.tr” adresine yüklememeleri durumunda uygulanacak cezai müeyyideler, taşımacıların gerekli hazırlıkları tamamlayabilmesini teminen 01/01/2024 tarihine kadar ertelenmiştir.

Bununla birlikte, “Sayısal Takograf Veri Analizi” projesi kapsamında “takograf.tobb.org.tr” adresine veri yüklemeleri devam etmektedir. Ayrıca, uluslararası taşıma yapan firmalar için “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR)” ile yurt içi taşıma yapan firmalar için Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği çerçevesinde takografa ilişkin yükümlülükler devam etmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

TOBB STAUM