Çağrı Merkezi :   444 9 559


Çalışma Süreleri Hk.

27/07/2021 tarihli ve 31550 sayılı Resmi Gazete’de; 06/04/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirildiğine dair hükme yer verilmiştir.

“a) Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemez. Profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresi 9 saati geçemez, ancak bu süre herhangi bir hafta içinde iki kez on saate çıkarılabilir.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

TOBB STAUM