Çağrı Merkezi :   444 9 559


Akıllı Takograf Duyurusu

Sayın İlgili,
Uluslararası taşımacılıkta takograf uygulaması ile ilgili hususlar, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) tarafından yürütülmekte olan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR) ile düzenlenmektedir.
Bununla birlikte, 15 Haziran 2019 tarihi itibariyle AB üyesi ülkeler, AB mecrası içerisinde yapacakları taşımacılıkta, AB mevzuatına (2016/799 ve 165/2014 AB Regülasyonları) göre, akıllı (smart) takograf uygulamasına geçmiş bulunmaktadır ve bu tarih itibariyle AB üyesi ülkelerde tescil edilen araçlarda akıllı takograf şartı aranmaya başlanmıştır. Ancak bu uygulama sadece AB üyesi ülkelerin sınırları içerisinde tescil edilen araçları ilgilendirmekte olup AB üyesi olmayan, ülkemiz gibi, AETR’ye taraf ülkelerde tescil edilen araçlar için böyle bir zorunluluk şu an için bulunmamaktadır. 
Uluslararası karayolu taşımacılık operasyonları sırasında akıllı takograf kullanımının, ülkemiz gibi AB üyesi olmayan AETR’ye taraf ülkeler için hangi tarihte zorunlu hale geleceği ise henüz bilinmemektedir.
Bu itibarla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın akıllı (smart) takograf ile ilgili olarak yapmış olduğu 4 Temmuz 2019 tarihli bilgilendirmeye istinaden, ülkemizden AB üyesi devletlere veya AB üyesi devletlerden ülkemize, ülkemiz nakliyecisi tarafından yapılacak uluslararası taşımacılık işlemlerinde kullanılan ve takograf kullanması gereken araçlarda akıllı takograf kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bir başka deyişle, ülkemizde tescil edilerekAB üyesi veya AB üyesi olmayan herhangi bir AETR ülkesine taşımacılık yapmakta olan araçların akıllı takograf takma zorunluluğu yoktur.
Konu hakkındaki ulusal ve uluslararası mevzuat düzenlemeleri Birliğimizce yakinen takip edilmekte olup, gelişmeler hakkında bilahare bilgi verilecektir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
TOBB STAUM